МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ

Тұрсынова Г.Т., Шүленбаева Ұ.Р, Айтжанова С.С., Рысқұлбекова К.С.
«Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пəні бойынша жазылған студенттің пəндік оқу-əдістемелік кешені жоғары техникалық оқу орындарында оқитын барлық мамандықтардың жалғастырушы топтарына арналған. Кешенде іс қағаздарын жүргізуге негізделген сан алуан лексикалық тақырыптар, оның дамуы жолынан тарихи деректер, жан-жақты қамтылған жаттығулар, құжаттың бірнешеден үлгілері беріліп, одан басқа да көптеген жұмыстың түрлері қамтылған.


Сайт бойынша іздеу