Терминдер: Г

гегемония / гегемония / gegemoniya гектограф / гектограф / gektograf гербті алым / сбор гербовый / gerbti alym гипермәтін / гипертекст / gipermatin грамота, мадақтама / грамота / gramota, madaqtama гуманитарлық жүк / гуманитарный груз / gumanitarlyq zhuk