Терминдер: И

иеліктен шығару / отчуждать / ielikten shygaru иеліктен шығарылатын мүлік / отчуждаемое имущество / ielikten shygarylatyn mulik иесі көрсетілмеген арыз / анонимное обращение / iesi korsetilmegen aryz икемді жұмыс графигі / график рабочий гибкий / ikemdi zhumys grafigi икемді жұмыс уақыты / рабочее время гибкое / ikemdi zhumys uaqyty иконографиялық құжат / документ иконографический / ikonografiyalyq quzhat инвестициялық жоба / проект инвестиционный / investiciyalyq zhoba индекстер жүйесі / система индексов / indekster zhuyesi инспекциялық тексеру / проверка инспекционная / inspekciyalyq tekseru