Құжаттар топтамасы: Ж

Журнал (жеке (заңды) тұлғалар өтініштерін есепке алу) / Журнал (учета обращений физических (юридических) лиц) / Zhurnal (zheke (zangdy) tulgalar otinishterin esepke alu) Көру Көшіру Толтыру
Журнал нысанының үлгісі («Берілген мұрағаттық анықтамалар, мұрағаттық үзінді көшірмелер, мұрағаттық көшірмелер тіркеу журналы») / Образец форма журнала (регистрации выданных архивныхсправок,архивных выписок, архивных копий) / Zhurnal nysanynyng ulgisi («Berilgen muragattyq anyqtamalar, muragattyq uzindi koshirmeler, muragattyq koshirmeler tirkeu zhurnaly») Көру Көшіру Толтыру
Журнал нысанының үлгісі («Кіріс құжаттарды тіркеу журналы») / Образец формы журнала («Журнал регистрации входящих документов») / Zhurnal nysanynyng ulgisi («Kiris quzhattardy tirkeu zhurnaly») Көру Көшіру Толтыру
Журнал нысанының үлгісі («Шығыс құжаттарды тіркеу журналы») / Образец формы журнала («Журнал регистрации исходящих документов») / Zhurnal nysanynyng ulgisi («Shygys quzhattardy tirkeu zhurnaly») Көру Көшіру Толтыру
Журнал нысанының үлгісі («Ішкі құжаттарды тіркеу журналы») / Образец формы журнала («Журнал регистрации внутренних документов») / Zhurnal nysanynyng ulgisi («Ishki quzhattardy tirkeu zhurnaly») Көру Көшіру Толтыру
Жеке құрам бойынша істер тізімдемесінің нысаны / Форма описи дел по личному составу / Zheke quram boyynsha ister tizimdemesining nysany Көру Көшіру Толтыру
Жазба енгізу үлгісі (еңбек шартын бұзу туралы) / Образец внесения записи (о расторжении трудового договора) / Zhazba engizu ulgisi (engbek shartyn buzu turaly) Көру Көшіру Толтыру
Жазба енгізу үлгісі (еңбек шартын тоқтату туралы) / Образец внесения записи (о прекращении трудового договора) / Zhazba engizu ulgisi (engbek shartyn toqtatu turaly) Көру Көшіру Толтыру
Жазба енгізу үлгісі (жеке куәлік негізінде тегі мен әкесінің атын өзгерту туралы) / Образец внесения записи (об изменении фамилии и отчества на основании удостоверения личности) / Zhazba engizu ulgisi (zheke kualik negizinde tegi men akesining atyn ozgertu turaly) Көру Көшіру Толтыру
Жазба енгізу үлгісі (жұмысқа қабылдау кезінде) / Образец внесения записей (при приеме на работу) / Zhazba engizu ulgisi (zhumysqa qabyldau kezinde) Көру Көшіру Толтыру
Жазба енгізу үлгісі (марапаттар мен көтермелеу туралы) / Образцы внесения записей (о награждениях и поощрениях) / Zhazba engizu ulgisi (marapattar men kotermeleu turaly) Көру Көшіру Толтыру
Жазба енгізу үлгісі (некеге тұруға байланысты текті өзгерту туралы) / Образец внесения записи (об изменении фамилии в связи со вступлением в брак) / Zhazba engizu ulgisi (nekege turuga baylanysty tekti ozgertu turaly) Көру Көшіру Толтыру
Жазба енгізу үлгісі (некені бұзуға байланысты текті өзгерту туралы) / Образец внесения записи (об изменении фамилии в связи с расторжением брака) / Zhazba engizu ulgisi (nekeni buzuga baylanysty tekti ozgertu turaly) Көру Көшіру Толтыру
Жазба енгізу үлгісі (ұйымның атауын өзгерту туралы) / Образец внесения записи (о переименовании организации) / Zhazba engizu ulgisi (uyymnyng atauyn ozgertu turaly) Көру Көшіру Толтыру