Құжаттар топтамасы: Х

Хаттама (сы) (Қатаң есептегі бланкілердің барын, пайдаланылу тәртібін және сақталуын тексеру комиссиясы отырысының) / Протокол (заседания комиссии по проверкеналичия, порядка использованияи хранения штампов, печатей,фирменных бланков и другихбланков строгой отчетности) / Khattama (sy) (Qatang eseptegi blankilerding baryn, paydalanylu tartibin zhane saqtaluyn tekseru komissiyasy otyrysynyng) Көру Көшіру Толтыру
Хаттама (сы) (Сараптау комиссиясы отырысының) / Протокол (заседания экспертной комиссии) / Khattama (sy) (Saraptau komissiyasy otyrysynyng) Көру Көшіру Толтыру
Хабарламаны тіркеу журналы / Журнал регистрации уведомлений / Khabarlamany tirkeu zhurnaly Көру Көшіру Толтыру
ХАБАРЛАМА (Еңбек шартын бұзу туралы) / УВЕДОМЛЕНИЕ (о расторжении трудового договора) / KhABARLAMA (Engbek shartyn buzu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ХАБАРЛАМА (Еңбек шартын тоқтату туралы) / УВЕДОМЛЕНИЕ (опрекращении трудового договора) / KhABARLAMA (Engbek shartyn toqtatu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ХАБАРЛАМА (еңбек кітапшасын алу туралы) / УВЕДОМЛЕНИЕ (о получении трудовой книжки) / KhABARLAMA (engbek kitapshasyn alu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ХАБАРЛАМА (жыл сайынғы еңбек демалысын басқа күнге ауыстыру туралы) / УВЕДОМЛЕНИЕ (о переносе начала ежегодного трудового отпуска) / KhABARLAMA (zhyl sayyngy engbek demalysyn basqa kunge auystyru turaly) Көру Көшіру Толтыру
ХАБАРЛАМА (мереке күндері жұмысқа шығу туралы) / УВЕДОМЛЕНИЕ (о необходимости работы в праздничные дни) / KhABARLAMA (mereke kunderi zhumysqa shygu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ХАБАРЛАМА (Сынақ мерзімінен өтпеу туралы) / УВЕДОМЛЕНИЕ (о непрохождении испытательного срока) / KhABARLAMA (Synaq merziminen otpeu turaly) Көру Көшіру Толтыру
ХАБАРЛАМА (Штатты қысқарту туралы) / УВЕДОМЛЕНИЕ (о сокращении штата) / KhABARLAMA (Shtatty qysqartu turaly) Көру Көшіру Толтыру