БҰЙРЫҚ / ПРИКАЗ / BUYRYQ
Журнал нысанының үлгісі / Образец форма журнала / Zhurnal nysanynyng ulgisi